Dåp


Dåpen er mykje meir enn tradisjon. Dåpen er også eit sakrament, og vert ofte kalla for ei heilag handling. Dåpen er ei gåve.

Barnet vert Guds barn, fødd på nytt ved Den Heilage Ande. Vi trur at dette skjer når presten auser vatnet på hovudet til barnet og døyper ho/han til den treeinige Gud sitt namn. Det er uråd å forstå eit slikt under, men likevel trur kyrkja at Gud på denne måten kjem inn i livet til den døypte.

 

Påmelding til dåp

 

Tilbake