Leige av lokaler


Informasjon til deg som ynskjer å leige kyrkjene.

Leige av kyrkjene

Leige av kyrkje til konsert eller liknande:  15 % av brutto billettsal.

Minsteleige:

To første timar 3.200,-
+ for kvar påfølgande time 450,-
+ for kvar påfølgande time etter kl. 23.00 550,-
Prøver før forestilling, pr. time 370,-

Når vedkomande sokneråd sjølv står som arrangør, krevst soknerådet etter satsane for minsteleige, om brutto billettinntekter er på minst kr 6 500,-.

Foto: Max Ingar Mørk, fra Kulturminnebilder.no

Tilbake