Ungkyrkja


Kjekke aktivitetar for ungdom.

Målet med Ungkyrkja er å glede Gud gjennom å samle ungdom og vise dei Jesus, lære dei til å bruke evnene sine og å vere Jesus sine lærlingar.

Vi held til i Brattvåg kyrkjekjellar.

Lik oss på Facebook.

Tilbake