Babysong


Velkomen til Babysong i Brattvåg kyrkje

Babysong i Brattvåg kyrkje

Den nye kyrkjelydspedagogen vår, Inger Valbø, startar opp med BABYSONG i kyrkjekjellaren i Brattvåg  31. august. Kl.11.00-13.00. 

Babysong inneheld leik med instrument, bevegelsessongar, regler, sansestimulering og barnesongar.

Vi ønskjer å

  • medverke til positiv kontakt mellom barn og voksne, - foreldre, besteforeldre, tanter/onklar og fadrar, ved å stimulere dei vaksne til å synge, seie fram rim og regler, leike og danse med barna.
  • bidra til eit positivt Gudsbilde.
  • legge til rette for gode nettverk i kyrkja og i nærmiljøet.stimulere barnet si musikalske, språklege og motoriske utvikling.
  • gi familiane ein songskatt dei kan bruke vidare etter som barnet veks

Samlingane blir kvar torsdag framover til og med 2.november

Tilbake