Dåp


Når eit barn blir båren til dåp, blir vi minna om at ingen kan bæra seg sjølve.

 

Tilbake