KodeB-leir


KodeB-leir er for alle som går i 6. og 7. trinn.

 B'en i KodeB-leir står for bibel og alt foregår ved Gjersetdalen Vilmarksområde. Vi overnattar i telt og har aktivitetar som taubane, hesteriding, kano og klatring. Kreative bibelsamlingar og grilling er også på agendaen.

Søndagen er det duka til friluftsgudteneste ved Gjersetdalen Vilmarksområde og vi ynskjer at flest mulig tek beina fatt og samlast til gudsteneste ute i det fri! Barna deltek på sin måte og det gleder vi oss over!

Kateket Astrid, trusopplærar Katrine og trusopplæringsutvala har ansvar for KodeB-leir.

 

Tilbake