Supervenn og 6-årsbok


Velkomen som 6åring i kyrkja!

Det året barnet fyller 6 år får dei invitasjon til SuperVenn-samling og Sprell-Levande gusteneste der dei får utdelt 6-årsboka.

Dette er eit spesielt år for barnet sidan det skal byrje på skulen til hausten og har ein spennande overgang foran seg. Heldigvis finnes ein SuperVenn som alltid er med - Jesus!

Søndagen er det Sprell Levande gudsteneste med fokus på barna. Til denne gudstenesta oppfordrar vi spesielt føresette, fadrar og besteforeldre til å kome å sjå at barnet deltek og får boka si. Det synes barnet er STOR stas!

Dei døypte får invitasjon, men alle 6åringar er hjarteleg velkomne til å bli med.

Tilbake