Haram sokn


Haram sokn har no fått si eiga nettside. Her kjem det artiklar og stoff om det som skjer i Haram sokn.

Haram kyrkje. Foto

Klikk på lenkjene under for å lesa meir om kva som skjer i Haram.

Nærbilete av hender til ein konfirmant som held eit forbønskort.

Konfirmantar i Haram kyrkje 2024

Konfirmantar i Haram kyrkje 11. mai 2024

Les meir
3 konfirmantar held på å ha på seg kvite kapper

Konfirmant 2024, 2025, 2026, 2027, 2028

Her finn du datoar for konfirmasjonar i kyrkjene i Haram 2024 - 2028  

Les meir