Babysong


Babysong er ein del av trusopplæringa i kyrkja vår. På babysong har vi leik med instrument, bevegelsessongar, regler, sansestimulering og barnesongar. Babysong er for born opp til eitt år.

Barn på babysong.

Med babysong ønsker vi å

  • medverke til positiv kontakt mellom barn og voksne, - foreldre, besteforeldre, tanter/onklar og fadrar, ved å stimulere dei vaksne til å synge, seie fram rim og regler, leike og danse med barna.
  • bidra til eit positivt Gudsbilde.
  • legge til rette for gode nettverk i kyrkja og i nærmiljøet.
  • stimulere barnet si musikalske, språklege og motoriske utvikling.
  • gi familiane ein songskatt dei kan bruke vidare etter som barnet veks.

Følg gjerne med på Facebookgruppa Babysang i Haram

Tilbake