Supervenn og 6-årsbok


Velkomen som 6åring i kyrkja!

Det året barnet fyller 6 år får dei invitasjon til SuperVenn-samling og Sprell-Levande gudsteneste der dei får utdelt 6-årsboka.

Dette er eit spesielt år for barnet sidan det skal byrje på skulen til hausten og har ein spennande overgang framføre seg. Heldigvis fins ein SuperVenn som alltid er med - Jesus!

Søndagen er det Sprell Levande gudsteneste med fokus på barna og vi feirer karneval. Barna blir oppfordra til å kle seg ut,- gjerne dei andre barna og voksne også. Til denne gudstenesta oppfordrar vi spesielt føresette, fadrar og besteforeldre til å kome å sjå at barnet deltek og får boka si. Det synes barnet er STOR stas!

Dei døypte får invitasjon, men alle 6åringar er hjarteleg velkomne til å bli med.

Tilbake