Kyrkjetenar på Fjørtoft


Vi håper å få ein ny person/personer inn som kan ta over denne viktige oppgåva.

 

Våre eminente og fantastiske kyrkjetenarar, Liv og Torhild, har etter mange år med god teneste valgt å avslutte sitt engasjement som klokker/kyrkjetenar på Fjørtoft.
Vi takker dei for framifrå teneste desse åra, og håper å få ein ny person/personer inn som kan ta over denne viktige oppgåva.

Oppgåver:
- Låse opp og igjen før og etter gudsteneste og gravferd. Vi har 10 gudstenester og i snitt 6 gravferder pr år.
- Sette på varme i forkant av samlinger
- Gjere klart til kyrkjelege handlinger som nattverd og dåp
- Ringe med kyrkjeklokker i høve gudstenester og gravferder

Vi kan lokke med eit godt og triveleg arbeidsmiljø. Løn etter avtale.

For ytterleg informasjon og ved spørsmål, ta kontakt med dagleg leiar Jan Dalhaug (474 66 808jada@haram.kyrkja.no)

Tilbake